Kan man få forbrukslån når man er jobbsøkende og/eller arbeidsløs?

Kan man få forbrukslån når man er jobbsøkende og/eller arbeidsløs?

Norske banker har flere krav til personer som søker forbrukslån. Blant annet finnes det ikke muligheter for deg som er under 18 år – ei heller deg som har betalingsanmerkninger. Men det er kanskje ett punkt som er viktigere enn de andre: fast inntekt. Hvordan stiller bankene seg til det faktum at man er i en jobbsøkerfase?

Dette er noe vi skal gi deg svaret på i denne artikkelen. Husk at du bør lese hele teksten for å danne deg et helhetlig bilde av problemstillingen.

Hvilke typer jobbsøkere finnes?

Primært to typer: de som søker jobb uten å ha fast arbeid, og de som søker seg vekk fra sin nåværende stilling.

Bankene vil naturligvis stille seg ulikt til folk som er i de ulike situasjonene. I de fleste tilfeller søker ikke folk seg til stillinger med lavere lønn enn de allerede har. Derfor vil ikke bankene bekymre seg over betalingsevnen til de som ønsker å bytte jobb.

SSB publiserer jevnlig artikler og ny statistikk om norsk arbeidsmarked. Over de siste fem årene har arbeidsløsheten ligget et sted mellom 3 og 6 %. Sammenlignet med andre land kan man si at vi har en veldig lav arbeidsløshet i Norge. Du kan lese mer om dette emnet på SSBs nettsider.

Hjelp, jeg er arbeidsløs og trenger penger til å leve

Norge er heldigvis et land som har gode støtteordninger for folk som står utenfor arbeidsmarkedet. NAV er en instans som hjelper deg i mange faser. Ikke bare har de offentlige støtteordninger som tilbyr økonomisk støtte. De holder også ulike jobbsøkerkurs, noe som skal hjelpe folk tilbake i arbeidslivet.

Det er ikke veldig mange som vet det, men “inntekt” fra NAV kan også brukes til å søke forbrukslån. Dette gjør det mulig for deg som er ufør eller arbeidsløs til å faktisk ha en mulighet til å få utbetalt et lån.

Når man har fått jobb, men ikke starter før om et par måneder

Denne situasjonen er det veldig mange som kan kjenne seg igjen i. Hvis man får jobb i mai, så er det veldig naturlig at man har første arbeidsdag 1. august. Tross alt har “alle” nordmenn fri i de varmeste sommermånedene.

Banken vil ikke kunne være særlig fleksible i disse situasjonene. Hvis du ikke allerede har en dokumentert inntekt over de siste månedene, så vil du ikke få lån. Norske forbruksbanker har rett og slett ikke lov til å gi ut lån på grunnlag av hva du eventuelt vil tjene i fremtiden.

Bør man søke forbrukslån når man ikke har jobb?

Alle norske funksjonsfriske mennesker har et eget ansvar for sin egen privatøkonomi. Dette betyr blant annet at man selv skal være i stand til å vite hva man bør gjøre. Allikevel kan det være greit å få noen råd på veien.

Du bør ikke ta opp kredittgjeld som arbeidsledig hvis du ikke har noen plan for hvordan du skal nedbetale gjelden. Det vil dessuten være vanskelig å ta opp forbrukslån dersom man har lite inntekt om man ser på krav til å få lån hos bla. forbrukslån.no. Dersom man i tillegg har betalingsanmerkninger, så kan det bli enda vanskeligere. Lån med betalingsanmerkning er sjeldent innvilget. Her er uansett noen spørsmål som kan være veldig greie å stille seg før man tar opp lån:

1. Hvilke penger skal brukes til å nedbetale lånet?

Hvis du får utbetalt 8000 kroner fra NAV, og har en livsstil som “krever” 7000 kroner i måneden, vil du kun ha 1000 kroner tilgjengelig til gjeldsnedbetaling. Dette er ofte ikke nok til å betjene et forbrukslån.

2. Skal du bruke pengene til å leve over evne?

Uttrykket å “leve over evne” er veldig interessant. Det beskriver en livsstil hvor man bruker lånte penger på løpende kostnader. Dette er ikke anbefalt. Hvis man blir vant til å bruke mer penger enn man i realiteten har, så er det vanskelig å bryte dette mønsteret.

3. Hvor lenge tror du at du kommer til å være arbeidsledig?

Spørsmålet er ikke alltid veldig lett å svare på. Du kan begynne å se på historikken din. Når du har søkt jobber tidligere, har det da vært enkelt å få napp? I så fall kan du regne med at noen arbeidsgivere vil finne profilen din interessant. Hvis du har febrilsk søkt på jobber i månedsvis uten å få noen intervjuer, så bør du kanskje være forsiktig med å pådra deg kredittgjeld.

Oppsummering og avsluttende tips

En viss prosentandel av den norske befolkning vil til enhver tid gå uten jobb. Det betyr ikke at de lever i et parallelt univers. De har de samme behovene for å leve et normalt liv som alle andre. Mindre tilgang på penger vil (dessverre) ikke bety at man har et mindre behov for penger.

Derfor er det mange som lar seg friste av å ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Heldigvis finnes det flere norske banker som gir ut lån til arbeidssøkende – uavhengig av deres nåværende jobbsituasjon. Husk bare at pengene skal tilbakebetales. Når et lån skal nedbetales, så betyr det også at din månedlige inntekt vil reduseres. Derfor er det viktig at du har satt opp en tydelig plan til hvordan pengene skal tilbakebetales.